· 

Wat is er is met de diversiteit in de partij?

Ditter Blom

Diversiteit bij GL is een missing link in ons beleid. Het bestuur heeft een rapport laten maken door “Echo” een bureau dat gespecialiseerd is in het adviseren van onderwijsinstellingen over hoe zij divers kunnen worden. Op de keuze voor dit bureau is flink wat kritiek gekomen van verschillende kanten vooral van de werkgroepen en initiatieven op dit onderwerp binnen de partij. Op het rapport wordt een uitgebreide kritiek geformuleerd dat binnenkort zal verschijnen.

 

Maar eerst de hoofdconclusie die is behoorlijk ontluisterend: GroenLinks heeft geen diversiteitsbeleid. Er zijn geen afspraken procedures of richtlijnen over hoe om te gaan met diversiteit in de partij. Er zijn geen doelen geformuleerd en geen criteria. Leden en besturen weten niet of onvoldoende wat diversiteit is en hoe intern diversiteitsbeleid gevoerd kan worden.

Vraag is hoe wij komen van een slogan op het affiche naar het waarmaken van de pretentie.

 

Veel raadsleden en bestuursleden én kandidaten voor functies vertellen verhalen over de wijze waarop zij grof worden bejegend. Hoeveel weerstand en achterdocht er is wanneer zij taken en verantwoordelijkheden op zich (willen) nemen. Die ervaringen staan nauwelijks verwoord in het rapport, maar zijn wel dagelijkse werkelijkheid. Wanneer zich incidenten voordoen en gemeld worden, wordt de focus gelegd op het object van uitsluiting. We komen niet verder dan een excuus of ‘hulp’ om tekortkomingen te ‘verhelpen’ maar er wordt niet gekeken naar hoe het kan dat mensen van kleur deze ervaring überhaupt hebben in de partij. De focus moet verschuiven van de ‘slachtoffers’ naar de daders. Zelfonderzoek is nodig. Preventie en niet reparatie. 

 

GL was vroeger een partij met wortels in de gemeenschappen van migranten. Mensen herkenden zich in de partij . Nu verliezen we over de hele linie de aansluiting bij de migrantengroepen in de samenleving niet alleen bij de traditionele migranten ook bij de derde en vierde generatie die andere keuzes maken dan voor GL. Diversiteitsbeleid gaat niet over aardig zijn voor migranten maar over invulling geven aan de overtuiging dat een democratische samenleving ruimte biedt aan iedereen vanuit de eigen kwaliteiten, met het recht om zich te ontwikkelen op eigen wijze. Het betekent uitgaan van vertrouwen en hard het hoofd bieden aan wantrouwen en angst voor islamisering.

 

Wij hebben de doelen staan in alle programma’s maar dragen niet uit op een manier die aansluit bij de groepen zelf. Een witte visie op diversiteit is blijkbaar een andere dan de ervaring en beleving van de migranten zelf over hun rol en belangen in Nederland. Diversiteitsbeleid dat niet wordt herkend door de doelgroepen, mag die naam niet dragen.

Anti-discriminatie mag niet de aanleiding zijn tot zelfingenomen achterover leunen. Inclusie betekent niet ruimte bieden dat mensen ‘mogen’ meedoen, maar het gaat over daadwerkelijk interesse hebben en open staan voor het inrichten van organisaties en van onze samenleving door de betrokkenen zelf.

 

Laten we beginnen met het afschaffen van het woord ‘kwetsbaren’ dat stigmatiseert. Er zijn geen kwetsbaren die beschermd moeten worden. Er zijn wel veel mensen die kansen worden ontnomen door de rechtse politiek die van alles een economisch goed maakt die verschillen vergroot en geluk en ontwikkeling tot koopwaar maakt. Laten we ook stoppen met de veronderstelling dat mensen van kleur mensen met een migratie achtergrond de kwaliteiten of de informatie missen om mee te doen. Ze doen niet mee omdat ze worden afgewezen en tegengehouden. Dat moet worden aangepakt. 

 

Van standpunt naar daad, van slogan naar realisatie, van minzaam redden naar samen strijden. Dat is onze opgave.