KRITISCH GROENLINKS

Manifest van Kritisch GroenLinks

 

In 2007 heeft een groepje leden, waaronder Leo Platvoet, Paulus de Wilt en Karel van Broekhoven zich verenigd onder de naam Kritisch GroenLinks. Na het indienen van een motie die opriep om de verkiezingen van 2006 te evalueren, schreef zij haar kritiekpunten op in het manifest Discussieer en Beslis Mee! Deze punten richtten zich op de vrijzinnige, links-liberale koers van Femke Halsema en de interne partijdemocratie. Een samenvatting van de kritiekpunten:

 • Het imago van GroenLinks was te elitair.
 • De politieke voorstellen waren te weinig herkenbaar voor de mensen waar het om gaat.
 • Het ontbreekt aan warmte en emotie.
 • Het beleid, het imago en de koerswijzigingen worden door een zeer klein groepje mensen (met name in Den Haag) top-down bedacht en geregisseerd.
 • Er is een kloof tussen de partijtop en de (actieve) leden.
 • De partijstructuur is er niet opgericht om zoveel mogelijk vrijwilligers voor de partij te benutten.
 • De partijcultuur is steeds minder open en democratisch.
 • Het ledenblad is opgeheven, waardoor er geen platform meer bestaat voor discussiestukken.
 • Er is geen sprake van een brede debatcultuur die leidt tot breed gedragen besluiten.
 • Scholing van leden in de geschiedenis, de bronnen en het gedachtegoed van GroenLinks vindt niet plaats.
 • Contact met maatschappelijke bewegingen staan op een laag pitje.
 • In de politieke koers ligt de nadruk te veel op het individuele en te weinig op gemeenschapszin; te veel op zelfredzaamheid en te weinig op solidariteit.
 • Inhoudelijk ontbreekt het aan een analyse van de maatschappij, aan een internationaal perspectief, inclusief de relatie met het globale zuiden, en aan het centraal stellen van de samenhang tussen ‘groen’ en ‘links’.