SCOREN IN DE LINKERBOVENHOEK (2007)

Evaluatierapport van de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 door de Commissie-Van Ojik

 

In 2007 evalueert een commissie onder leiding van Bram van Ojik de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Deze commissie is ingesteld nadat een motie die opriep tot een evaluatie van het verkiezingsverlies te evalueren. Deze motie was ingediend door Kritisch GroenLinks. Enkele constateringen uit het evaluatierapport Scoren in de linkerbovenhoek luiden als volgt:

 

 • De koerswijziging na het manifest Vrijheid eerlijk delen van Femke Halsema was omstreden binnen de partij, zowel inhoudelijk als procedureel.
 • GroenLinks rekent groene plannen door tot achter de komma, maar weet de noodzaak van het klimaatprobleem onvoldoende over te brengen.
 • GroenLinks moet haar unieke positie als dé groene partij niet als vanzelfsprekend beschouwen. Daarbij is de manier waarop GroenLinks de verbinding weet te leggen tussen ecologische- en andere grote maatschappelijke kwesties cruciaal.
 • GroenLinks heeft een breed verhaal en radicale ideeën, maar het hartstochtelijk knokken voor de idealen wordt te weinig gevoeld.
 • Volgens de commissie moet GroenLinks vooral geen standpunten gaan veranderen om meer kiezers te trekken. Wel is het belangrijk dat het beeld dat kiezers van GroenLinks hebben tijdens campagnes niet diffuus is.
 • Door het onderscheid tussen GroenLinks en andere linkse partijen niet te benadrukken en het intellectuele conflict met hen niet te zoeken, geven we de zwevende kiezers dus geen argument om juist GroenLinks te stemmen.

Uit ledengesprekken voor deze evaluatie blijkt tevens dat GroenLinks:

 • De input en capaciteiten van leden moet benutten
 • Een scherper profiel moet hebben op groen en links
 • De afstand tussen partijtop en gremia/leden moet verkleinen
 • Moet investeren in talent en leden
 • Moet zorgen voor meer interne democratie, met ruimte voor intern debat en tegenspraak
 • Moet zorgen voor betere allianties met maatschappelijke groepen
 • Meer empathie en passie moet tonen bij haar standpunten