TERUG NAAR DE TOEKOMST (2012)

Evaluatierapport van de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 door de Commissie-Van Dijk

 

Als gevolg van het verlies in de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 treedt Jolande Sap af. Bram van Ojik wordt fractievoorzitter. De campagne, onder leiding van campagneleider Jesse Klaver en zijn adviseur Wijnand Duyvendak, wordt geëvalueerd door de Commissie-Van Dijk. De conclusies uit het rapport zijn als volgt:

  • Voor de kiezer is het onduidelijk waar GroenLinks voor staat. Dit komt omdat het debat rondom de ‘sociale kwestie’ niet is afgerond en de interne verdeeldheid hierover aanhoudt.
  • GroenLinks moet investeren in haar eigen geloofwaardigheid door een consistent en duidelijk verhaal en een heldere visie. De kernelementen inhoud, strategie en communicatie moeten ook consistent zijn. Electorale expansie bereik je vooral door een consistente rode draad te hebben en een visie, niet door je traditionele achterban te negeren als het vizier wordt gericht op een verbreding van het electoraat.
  • De gerichtheid op regeringsdeelname kreeg meer aandacht dan de eigen waarden en ideeën. De strategie had meer offensief en oppositioneel gemoeten. GroenLinks moet zich meer richten op het overtuigen van de kiezer ons het vertrouwen te geven. Bovendien was regeringsdeelname geen motief voor kiezers. 
  • Voorstellen zijn goed voor de dagelijkse praktijk, maar boden vaak onvoldoende een alledaagse herkenbare oplossing. GroenLinks komt ieder jaar goed uit de bus bij het CPB, maar de voorstellen sluiten onvoldoende aan bij wat er leeft op straat.
  • Er moet gecommuniceerd worden uit de eigen waarden om overtuigend en authentiek te zijn. De focus moet liggen op de beleving van de kiezer. GroenLinks moet er minder op vertrouwen dat een programma dat het goed doet in doorrekeningen en lijstjes vanzelf aanspreekt.
  • De partij heeft onvoldoende duidelijk kunnen maken waar de beide onderdelen van haar naam voor staan.