Leden willen meer dan een Facebookgroep

 

Het congres bijeen op 12 februari 2022 te Rotterdam,

 

Constaterende dat,

 • leden binnen een politieke partij de belangrijkste macht vormen; 
 • GroenLinks-leden behoefte hebben om met elkaar in gesprek te gaan;
 • GroenLinks op dit moment geen platform of plek heeft voor leden om elkaar te bereiken of (digitaal) van gedachte te wisselen over politiek-inhoudelijke en partij-interne aangelegenheden, waardoor GroenLinks-leden voor onderlinge discussie zijn aangewezen op informele Facebookgroepen en WhatsApp-chats.
 • GroenLinks bovendien geen middel of platform heeft om het tweerichtingenverkeer tussen leden en politici te faciliteren;
 • GroenLinks en haar voorgangers hiertoe voorheen een (onafhankelijk) partijblad hadden, zoals ook de meeste andere partijen in Nederland en Europa;
 • deze tijden van digitalisering en de coronapandemie laten zien hoe essentieel en laagdrempelig het is om online uitwisseling te organiseren.

 

Overwegende dat,

 • GroenLinks al jaren een open debat partij wil zijn;
 • open debat en discussie tussen leden cruciaal is voor een politieke partij de ontwikkeling van onze ideologie en ideeën levendig te houden;
 • open debat en discussie tussen leden cruciaal is om de vereniging in beweging te houden;
 • leden de mogelijkheid moeten hebben om met elkaar in contact te komen en van gedachte wisselen essentieel is om hun (tegen)geluid te kunnen laten horen en zich te kunnen organiseren;
 • het kunnen uitwisselen van ideeën bovendien de binding en betrokkenheid van leden bij de partij vergroot.

 

Verzoekt het partijbestuur,

 • een (online) ledenblad met onafhankelijke redactie te installeren;
 • een online platform open te stellen voor alle leden om digitaal met elkaar in gesprek te gaan en informatie te ontvangen.

 

Toelichting:

Een levendige debatcultuur begint met het faciliteren van manieren voor leden om met elkaar in contact te komen en ideeën uit te wisselen. Op dit moment bestaan daar nauwelijks manieren voor. Alleen voor GroenLinksers met een officiële functie bestaat het online platform PLEK. Daarnaast wordt het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau soms gebruikt om discussies uit te meten. Maar dit is geen onafhankelijk ledenblad en is hier ook niet voor bedoeld. Met deze motie vragen we enerzijds om de terugkomst van een onafhankelijk (online) ledenblad en anderzijds om een online platform die voor alle leden toegankelijk is. Wij geven voorkeur aan een ledenblad dat zowel online (al dan niet enkel toegankelijk voor leden) bestaat, zodat ook stukken die inspelen op de actualiteit een plek kunnen krijgen, als een periodiek papieren ledenblad, omdat dit bijdraagt aan de binding en betrokkenheid van leden. Voor een online platform zouden we gebruik kunnen maken van PLEK, maar het is raadzaam om ook alternatieve platformen te onderzoeken. 

 

Ondersteun de motie:

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.