Over Nieuw Kritisch GroenLinks

Nieuw Kritisch GroenLinks (NKG) is een initiatief van GroenLinks-leden die zich al langere tijd zorgen maken over de stand van zaken bij GroenLinks. Hierbij gaat het zowel om de politieke koers als om de achterliggende partijorganisatie. Het verlies van GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen gaf extra aanleiding om kritisch te reflecteren op de partij achter de campagne. De campagne is uitgebreid geëvalueerd in een rapport van het wetenschappelijk bureau, maar NKG wil dat ook de fundamentele problemen in de partij worden aangepakt. NKG wil graag onderdeel zijn van oplossingen en doet daarom in haar oproep een aantal concrete voorstellen op het gebied van daadkracht, democratie en diversiteit. NKG wil dat deze suggesties verder worden uitgewerkt door een daartoe aangestelde groep leden, waarna de uitkomsten worden voorgelegd aan het congres. 

 

V.l.n.r.: Leo Platvoet, Sabine Scharwachter en Roshano Dewnarain


 

Sabine Scharwachter, oud-voorzitter van jongerenorganisatie DWARS (24): “Wij willen niets liever dan dat het goed gaat met GroenLinks. Maar dan moet er wel wat gebeuren. Ruimte voor kritiek en zelfreflectie is super belangrijk om vooruit te komen als partij. Met onze kritische oproep laten we als leden ook zien: wij voelen ons betrokken en willen graag onderdeel zijn van de oplossingen.”

 

NKG stelt drie problemen aan de kaak: de politieke koers is te weinig systeemkritisch en te veel strategisch, de interne democratie en ledenparticipatie zijn te gering, en op het gebied van diversiteit en inclusiviteit blijft de partij achter. Om dit op te lossen, wil NKG onder andere betere, oprechte contacten met maatschappelijke bewegingen en activisten, dat zeggenschap, verantwoording afleggen en het interne debat beter ingebed worden in de organisatie, en dat er meer gedaan wordt om diversiteit in besluitvorming en op belangrijke posities te garanderen.

 

Roshano Dewnarain, actief lid van GroenLinks Midden-Groningen (18): “GroenLinks kan alleen succesvol en geloofwaardig zijn met een gezonde, interne democratie waarin daadwerkelijk ruimte is voor gemarginaliseerde stemmen. Ons politieke verhaal is onlosmakelijk verbonden met de democratisering en diversiteit in onze organisatie. We hebben grootse idealen, maar een betere wereld begint toch echt bij jezelf. Een goede representatie van perspectieven, waaronder vooral lokale perspectieven, en achtergronden is hierbij slechts het begin.”

 

NKG is geïnspireerd op Kritisch GroenLinks, een groep kritische leden die rond 2007 actief was binnen de partij. Kritisch GroenLinks publiceerde in deze tijd het manifest Discussieer en Beslis Mee! waarin kritiek werd geuit op de politieke koers onder partijleider Femke Halsema en het gebrek aan interne democratie. NKG wil voortbouwen op eerdere kritieken van leden en adviezen uit bijvoorbeeld eerdere campagnerapporten.

 

Leo Platvoet, oud-senator en tevens de eerste voorzitter van GroenLinks (70), ook een van de initiatiefnemers van Kritisch GroenLinks: “Veel van de kritiek die wij veertien jaar geleden hadden is nog steeds actueel. Nu slaan we de handen ineen met een nieuwe generatie om de noodzakelijke verbeteringen daadwerkelijk af te dwingen.”