Het fiasco van het (neo)liberalisme

Er vinden wel scholingen en trainingen plaats in GroenLinks. Zo verzorgt de GroenLinks Academie in 2021 trainingen voor kandidatencommissieleden, een talentenklas voor potientiële wethouders, een Raads- en Statenledendag en een Bestuursledendag. Ongetwijfeld erg nuttig, maar nogal parlementair en praktisch gericht voor een beperkte groep leden. Terwijl je van de ambitieuze en op inhoud gerichte discussiepartij die GroenLinks beoogt te zijn zou verwachten dat er scholingen en discussies worden georganiseerd over sociaaleconomische politiek, de falende woningmarkt en het hardnekkige racisme, om maar enkelen voorbeelden te noemen. Hoe analyseren wij de grote problemen van onze tijd? Welke alternatieven kunnen wij bieden? Hoe kunnen wij maatschappelijke coalities vormen om onze doelen te bereiken? 

 

De Helling, het blad van het wetenschappelijk bureau, dat 4x per jaar verschijnt, bevat zeker ook interessante artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Maar het heeft een beperkt aantal lezers, laat te weinig dwarsdenkers aan het woord én heeft geen kritische impact op de koers van GroenLinks.

 

Nieuw Kritisch GroenLinks wil deze nieuwsbrief gebruiken om een begin te maken met de noodzakelijke verdieping door dwarsdenkers aan het woord te laten, die hun analyses kruiden met systeemkritiek. De eerste is Ewout Engelen, die 2015 de Socrateslezing van het Humanistisch Verbond verzorgde. 

Engelen, bij sommigen in GroenLinks een omstreden wetenschapper,  bekritiseert de (neo)liberale economische theorieën die in de politiek nauwelijks een fundamenteel weerwoord krijgen en de oorzaak zijn van een immer uitdijende ongelijkheid in alle sectoren van de samenleving. Hij hekelt de financiële instellingen, die geen enkele waarde toevoegen aan het leven van mensen, maar toch een onstuitbare invloed hebben op (inter)nationale besluitvorming. Beprijzing als instrument om groene doelen te realiseren leidt in zijn visie tot méér macht bij financiële instellingen en grote ondernemingen en dus tot een nog grotere machtsongelijkheid.


Gun jezelf 45 minuten de tijd om naar de bovenstaande video te kijken. De eerste 5 minuten zijn wellicht wat lastig, maar daarna ontwikkelt Engelen een overtuigend relaas.