· 

Voorbij het economisme

Waar zijn mijn wortels?

Is er een nieuwe beweging in de partij gaande? Na de brief van Corinne Ellemeet over de noodzaak om de grondslagen van Groenliks opnieuw vast te leggen en de onderliggende waarden te benoemen, volgde in december een tweede oproep tot discussie. Tweede Kamerlid Senna Maatoug en Hans Rodenburg van het wetenschappelijk bureau publiceerden in de Helling een artikel: “Voorbij het economisme” met een oproep tot discussie over de economische visie binnen links. 

 

De partij is op zoek naar haar wortels en vooral naar waar de linkse traditie is gebleven. NKG is daar ook een uiting van. Wij zijn ontevreden over het gebrek aan visie in de partij en roepen op om een daadkrachtige democratische en diverse partij te ontwikkelen in discussie met de leden.  De oproep van Senna en Hans sluit daar naadloos bij aan. 

 

“Voorbij het economisme” gaat over de vraag of links wel een eigen economische visie heeft en welke dat zou moeten zijn. De schrijvers kritiseren de drang tot ongeremde groei van het neoliberale denken en kiezen voor een andere route: meer aandacht voor welzijn en evenwichtige verdeling van welvaart, stoppen met het vernietigen van de aarde. Het zijn ideeën waar iedereen in GL achter staat maar die vaak onvoldoende onderbouwd worden. 

 

De visie poneren betekent vooral vragen oproepen. Hoe kan deze vertaald worden naar concreet economisch en politiek handelen. Wat zijn de gevolgen voor de democratie, hoe kom je tot een andere koers. En welke bestuurlijke instrumenten zijn nodig om een nieuwe koers te realiseren. Die vragen moeten in de discussie met partij en ook buitenstanders onderzocht worden. In de donut economie die als startpunt wordt gekozen, gaat het om de grote vragen van produceren binnen de grenzen van een hernieuwbare economie en het realiseren van gelijkheid in welzijn en democratische waarden. 

 

Brede discussie

Intussen is de brede discussie zich aan het ontwikkelen. Op de website van het wetenschappelijk bureau zijn een veel bijdragen aangeleverd. Een aantal zijn op de website gepubliceerd. (www.wbgl.nl) 

Uit de bijdragen tot nu toe die zijn geleverd blijkt dat er grote instemming is met het idee om te breken met de eenzijdige nadruk op groei. Ook roepen mensen op om de kritiek op het kapitalisme in deze tijd opnieuw te formuleren. Het is een rijke oogst zegt Rodenburg. 

 

Het streven is om tegen de zomer een eerste uitgewerkte versie van de visie te publiceren en daarin de reacties op het eerste artikel te verwerken. Na de publicatie wordt de discussie voortgezet. Een ongoing project dus. 

De discussie is niet beperkt tot leden van GroenLinks maar iedereen kan deelnemen en graag zelfs. Het gaat om een nieuwe visie voor links.

 

Binnenkort start een ook een essaywedstrijd over de nieuwe economische visie. Iedereen kan daaraan deelnemen!

 

Ook NKG wil de lezers van de nieuwsbrief oproepen om mee te doen met de discussie. Grote en kleine bijdragen zijn welkom, uitgewerkte ideeën en vragen of commentaren. Help mee de linkse visie van GroenLinks mee te ontwikkelen.  Jullie bijdragen kunnen gestuurd worden naar: hrodenburg@groenlinks.nl 

Het artikel zelf is hier te vinden:  www.wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/tijdschrift/winter-2021/voorbij-het-economisme 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0