Zet je in voor NKG!

Nieuw Kritisch GroenLinks (NKG) is een ledenbeweging dat zich binnen GroenLinks hard maakt voor het structureel oplossen van fundamentele problemen binnen de partij. We streven naar een democratische en inclusieve interne partijorganisatie en zetten ons in voor een politieke koers die in lijn ligt met de GroenLinkse idealen. Onze oproep voor meer daadkracht, democratie en diversiteit vormt daarbij de basis. 

 

NKG is op zoek naar versterking! We zoeken enthousiaste GroenLinks-leden die onze oproep onderschrijven en zich actief voor NKG willen inzetten! Wil je meedoen? Stuur een e-mail naar doe-mee@nieuwkritischgroenlinks.org, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!

 

Taakgroep daadkracht

Taakgroep daadkracht houdt zich bezig met het uitwerken van onze oproep voor meer “daadkracht”. Hoe ziet zo’n intersectioneel en systeemkritisch verhaal er precies uit? Hoe moet dit verhaal met passie verteld worden? Hoe zorgen we ervoor dat GroenLinks dit verhaal ook daadwerkelijk gaat uitdragen? De aankomende maanden gaan we aan de slag met het organiseren van politieke cafés om antwoord te formuleren op de vraag wat het verhaal van GroenLinks zou moeten zijn. Ook gaan we ons inzetten voor meer scholing over ideologie en partijgeschiedenis binnen GroenLinks. 

 

Taakgroep democratie

Taakgroep democratie houdt zich bezig met het uitwerken van onze oproep voor meer “democratie”. Dit kan gaan over: verantwoordingsstructuur, zeggenschap van leden, open debatpartij en ledenparticipatie. We gaan aan de slag met het uitwerken van een plan en het formuleren van concrete voorstellen om dit te realiseren. Hiertoe stelt zij een proces op, waarbij zoveel mogelijk leden en organen worden betrokken. Enige kennis van organisatiestructuur, democratische processen en/of reglementen (of de motivatie om hier meer over te leren) is een pré.

 

Taakgroep diversiteit

Taakgroep diversiteit houdt zich bezig met het uitwerken van onze oproep voor meer “diversiteit”. Inclusie staat daarbij centraal. We focussen ons op het formuleren van concrete voorstellen om dit te realiseren. Hiertoe stelt zij een proces op, waarbij zoveel mogelijk leden en organen worden betrokken. Hierbij houden we nauw contact met de verschillende diversiteitsnetwerken binnen GroenLinks.   

 

Stuurgroep mobilisatie & communicatie (MC)

De stuurgroep mobilisatie & communicatie (MC) houdt zich bezig met (de strategie rondom) het mobiliseren van leden voor NKG. Hierbij gaat het enerzijds om het werven van ondertekenaars voor onze oproep en anderzijds om het mobiliseren van GroenLinks-leden voor de voorstellen van NKG, met name richting het congres. Ook houdt de stuurgroep zich bezig met het activeren van GroenLinks-leden om zich in te zetten voor NKG. 

 

Sociale media team

Het sociale media team zet de grote lijnen uit voor onze externe communicatie op Instagram, Twitter en Facebook. Zij zorgt dat er posts worden geplaatst rondom voor NKG belangrijke mededelingen en gebeurtenissen. We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te helpen met het onderhouden van onze sociale mediakanalen en/of het maken van (grafische) content.

 

Team evenementen

Team evenementen houdt zich bezig met het organiseren van verschillende online en offline bijeenkomsten met GroenLinks-leden. Dit zijn vaak evenementen die de inhoudelijke taakgroepen ondersteunen bij de organisatie van ledenbijeenkomsten, maar kunnen ook overkoepelende NKG-bijeenkomsten zijn, zoals een NKG open dag, kandidatendebat of gesprek over een actueel onderwerp.

 

Nieuwsbriefredactie

De nieuwsbriefredactie schrijft een à twee keer per maand een nieuwsbrief met belangrijke mededelingen en interessante informatie voor NKG-ondertekenaars. 

 

Websiteredactie

De websiteredactie beoordeelt en redigeert artikelen voor op de blog van NKG. Hiermee bieden we een platform voor discussie binnen de partij. Alle GroenLinks-leden mogen opiniestukken en brieven insturen.